Adventní Vídeň

11. 1. 2020

Dne 19. prosince se většina sekundy D, doplněna o nemálo studentů z vyšších ročníků, sešla v Loudově ulici. Po rychlé kontrole dokladů, provedené našimi profesorkami p.Trunečkovou, p. Janáčovou a p. Cafourkovou, jsme vyrazili vstříc rakouskému hlavnímu městu. Během cesty jsme se nasnídali z našich připravených svačin, dospávali jsme a nebáli jsme se si i zazpívat pár českých, tak i německých písní, aby nám čas za veselé atmosféry rychleji utekl. Přibližně mezi 10. a 11.

Plavání družstev

10. 1. 2020

Dne 10. 1. 20 se konal závod v plavání družstev. Naši školu reprezentovaly studentky z primy C, sekundy D a sekundy A. Plavalo se v bazénu ČZU v Suchdole a každá závodnice plavala ve štafetě 50 m volný způsob a jednu z povinných disciplín. Holky skončily na neoblíbeném bramborovém místě, ale přesto jim patří dík, za solidní reprezentaci naší školy.

Europaklasse Bielefeld

19. 12. 2019

V listopadu jsme měli tu příležitost účastnit se s Lukášem Kolumpkem třítýdenního projektu “Europaklasse“ v západoněmeckém městě Bielefeldu. Mezi ne-Bielefelďany se traduje vtip založený na tom, že reálně existující město Bielefeld vlastně neexistuje a jeho existence je pouhou fámou. Město nedávno dokonce přišlo s výzvou, že vyplatí rovný milion eur (27,5 milionů Kč) tomu, kdo dokáže pravdivost tohoto spiknutí. Ať už existuje, nebo ne, pro nás to byla životní zkušenost a nezapomenutelný zážitek.

Jazyková zkouška DSD II a hosté z německého velvyslanectví v Praze

9. 12. 2019

Deutsches Sprachdiplom (DSD II) je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Zkouška se skládá z porozumění poslechu, písemné i ústní komunikace a porozumění textu. Získání DSD II (Stufe 2) certifikuje jazykovou kompetenci na úrovni B2/C1, vyžadovanou pro zahájení vysokoškolského studia v Německu a Rakousku.

V minulém týdnu (2. – 5. 12. 2019) skládali studenti a studentky sexty D ústní část této zkoušky - za účasti vážených hostů z německého velvyslanectví.

Florbal challenge

4. 12. 2019

Dne 4. 12. 2019 se hrál turnaj Florbal Challenge v hale Střešovic pro ročníky 2002 až 2004. Hrálo se každý s každým a po jediné prohře jsme skončili na krásném 2. místě v Praze. GRATULUJI

Den latiny

4. 12. 2019

Ve čtvrtek 28.11.2019 se náš latinský seminář pod vedením paní profesorky Válkové vydal na Den latiny konaný na půdě Filozofické fakulty UK. Na úvodní přednášce bylo tolik zájemců, že se někteří ani nevešli do místnosti. Program na zbytek dne byl rozdělen do tří bloků a v každém bylo na výběr z nejrůznějších přednášek. Ty se týkaly např. římského práva, Hippokratovy přísahy, Pompejí, deskových her v antice nebo možností jak učit latinu v dnešním digitálním světe. Několik přednášek se týkalo i Řecka nebo řečtiny.

Olympiáda v českém jazyce

2. 12. 2019

se konala  19. 11. 2019
Letos se účastnilo celkem 60 soutěžících. V I. kategorii (primy+sekundy) 30 žáků,
ve II.kategorii (tercie – sexty) 30 žáků.

Nejlépe si vedli:

I.kategorie
Maximální počet bodů: 50 (30 bodů gramatika+20bodů sloh)

1. Zuzana Fialková, prima D,               43 bodů (25 + 18)
2.- 3. Adriana Vočadlová, sekunda C   41 bodů (25 + 16)
2.- 3. Alžběta Kopkášová, prima C       41 bodů (24 + 17)

II.kategorie
Maximální počet bodů: 50 (30 bodů gramatika+20bodů sloh)

Florbalový turnaj - mladší dívky

19. 11. 2019

Dne 19.11.2019 se konal turnaj kategorie IV.- dívek. Hrálo se na ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic. Hrálo 7 týmu systémem každý s každým ve dvou různých tělocvičnách. Naše holky ve složení: Novotná, Petrášová, Typltová, Nedvědová, Hromasová, Vlková, Jiřičková a Štěpánová obsadily 2. místo.
Gratuluji a za předvedené výkony velká pochvala.

Řečniště 11.-13. 11. 2019 DDM Klamovka

18. 11. 2019

V pondělí 11.11. se čtrnáct studentů Pražačky vypravilo na třídenní řečnický seminář Řečniště. Ten probíhal u stanice tramvaje Klamovka v růžovém domečku (DDM) na okraji parku. Sraz byl v 8:15 a hned jsme začali několika hrami, které nás měly emočně sblížit, abychom se nebáli, až budeme vystupovat. Chodili jsme tedy kolem pódia a měli jsme vždy za úkol říkat jména ostatních, s daným citovým zabarvením, například: „neviděli jste se deset let“. Prvotní rozpaky ze všech opadly a my mohly zahájit první ze šesti bloků, improvizaci.

Podzimní zájezd do Nizozemska

17. 11. 2019

Již tradiční akce podzimních prázdnin, tedy jeden z legendárních zájezdů paní profesorky Pacákové, kterého se účastní studenti různých ročníků, započal na Lukách v pátek 25. října v 18:00 srazem, na který samozřejmě všichni, včetně paní profesorky Pacákové, dorazili včas. Jakmile se všichni usadili, kufry se naložily a rodiče zamávali mladším ročníkům. Mohli jsme vyrazit na vyhlídkovou hodinovou cestu skrz centrum Prahy, až jsme se nakonec spokojeně napojili na dálnici D8 a pokračovali nocí na severozápad.

Sbor Repetice v Hamburku

13. 11. 2019

Ve dnech 8. - 10. listopadu 2019 navštívil náš pěvecký sbor Repetice malebné přístavní město Hamburk. Po příjezdu nás mile přivítaly hostitelské rodiny žáků z místního gymnázia Christianeum. Hostitelé se nás okamžitě ujali a starali se o nás jako o vlastní. Ubytovali jsme se a připravili se na večerní koncert, který se přidal mezi naše nejvydařenější. Kromě sboru GNP Repetice zde vystoupil kvartet Echo a komorní dívčí sbor Alumnichor, jejichž členové také patří do místního třísetčlenného sboru.

Přednáška o netopýrech

1. 11. 2019

Ve středu 23.10 dostala Kvarta C výbornou příležitost seznámit se blíže s netopýry. Naši třídu navštívila dr. Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a provedla nás prezentací o letounech. Obsahovala nejen základní informace, ale například i nahrávky zvuků, jež jednotlivé druhy netopýrů vydávají, nebo taky návod, co máme dělat, když nalezneme zraněného nebo špatně zazimovaného netopýra.

Volby do školské rady

15. 10. 2019

Předsedkyně školské rady, PhDr. Veronika Válková, vyhlašuje v souladu s příslušnými právními předpisy volby nových členů školské rady. Volby se uskuteční v průběhu porady pracovníků školy a třídních schůzek dne 13. 11. 2019.

Bad Marienberg

15. 10. 2019

Poslední týden v září jsme se vydaly do domu Evropy v Bad Marienbergu, abychom se zúčastnily projektu, který je zaměřený na poznávání mladých lidí ze zemí Evropské unie (mimo nás Čechů tam byli i naši vrstevníci z Holandska, Francie, Německa a Polska). Letošním tématem byla příroda a životní prostředí. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, aniž bychom seděli jedinou minutu v lavici.

Výměna s německým Schwäbisch Gmünd v Praze

8. 10. 2019

Naše druhá část výměny s našimi německými parťáky započala v pátek 13. 09., kdy jsme se všichni společně setkali na Hlavním nádraží. Po náročné cestě si mohli naši němečtí hosté krátce odpočinout, ale již v sobotu v 13:15 jsme měli všichni společný sraz u Karlova mostu, kde jsme nastoupili na loď, na které jsme absolvovali menší projížďku po Vltavě. Po menším úvodu k historii Prahy jsme společně navštívili rozhlednu Petřín a růžové zahrady.

Návštěva sexty D v Čapkově památníku

7. 10. 2019

Dne 17. září 2019 navštívila sexta D gymnázia Na Pražačce spolu s paní profesorkou L. Izákovou a L. Pejčochovou Památník Karla Čapka ve Strži. Tento památník, který se nachází nedaleko Dobříše, dostal původně Karel Čapek od tehdejšího mecenáše Václava Palivce jako svatební dar do doživotního užívání. Český spisovatel zde strávil řadu let a v jeho pracovně vzniklo i několik jeho děl jako například alegorie Válka s mloky nebo drama Bílá nemoc.

Minifotbal

5. 10. 2019

Dne 4. 10. 2019 proběhl ve sportovním areálu Pražačka turnaj v minifotbalu pro střední školy. Naši studenti skončili na děleném třetím místě ve skupině.

Město k (ne)bydlení - 3.10.2019 - kino Aero.

4. 10. 2019

Dnes, ve čtvrtek třetího října, se namísto druhé až čtvrté vyučovací hodiny vypravila naše třída tercie Cé do pár bloků vzdáleného Kina Aera. Zde totiž probíhala celodenní akce “Město k (ne)bydlení” zabývající se, jak už název napovídá, stále narůstajícími problémy s bydlením v Praze. Nejdříve jsme shlédli tři krátké snímky, které se této problematice věnovaly, jmenovitě tedy “Soužití”, “VIDÍŠ PRAHA!” a animovaný “Domek”. Následovala diskuze o vlivu turistického ruchu a fenoménu Airbnb na život Pražanů nejen z centra a dokument o ještě vyhrocenější situaci v Lisabonu.

Návštěva německých studentů z Bornheimu v Praze

3. 10. 2019

Dne 13. 09. 2019 v ranních hodinách dorazil do Prahy konečně autobus německých přátel z Bornheimu. Trošku nervozity bylo tentokrát jak u německých kamarádů, tak i u nás. Chtěli jsme, aby se naši němečtí kamarádi cítili u nás dobře a pobyt v Praze si užili jako my u nich.

Minifotbal

1. 10. 2019

Dne 30. 9. 19 se konal turnaj v minifotbalu pro kategorii prima a sekunda. Naši studenti obsadili pěkné 7. místo na Praze 3.

Výměnný pobyt s Bremerhavenem

30. 9. 2019

V pátek, 13.9 2019 se polovina třídy Kvinty D sešla v ranních hodinách na hlavním nádraží v Praze, aby společně s profesorkami Ošťádalovou a Cafourek vyrazila do německého Bremerhavenu. Cesta byla zdlouhavá a náročná, ale po 9 hodinách jsme konečně dorazili a poprvé se setkali s našimi výměnnými partnery. V sobotu jsme se šli podívat do historického muzea, na vyhlídku na věž Radarturm a projeli jsme celý Bremerhaven vyhlídkovým autobusem. V neděli jsme měli všichni individuální program v rodinách, takže jsme měli příležitost seznámit se s našimi partnery ještě lépe.