Soutěž Němčina nás baví

16. 5. 2022

Dne 4. 5. 2022 jsme se zúčastnili soutěže “Němčina nás baví”, která proběhla v budově Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů na Praze 5. Byla určena pro žáky ZŠ a nižších gymnázií. Soutěžili jsme ve čtyřčlenných týmech na různých stanovištích a za splněné úkoly získávali body. Celkem se zúčastnilo 25 škol z Prahy a blízkého okolí.
Smysl soutěže spočíval v tom, že bylo osm stanovišť, kde jsme museli plnit různé úkoly, jako například: ochutnávka pokrmů a nápojů z německy mluvících zemí, kvíz, loga, obrázky, videoukázka, porozumění s textem, poskládání jednotlivých slok německé písně do správného pořadí atd…

Sekunda C na výletě za uměním do Kutné Hory

9. 5. 2022

V úterý, 3. května, jsme se vydali vlakem do Kutné Hory. Prošli jsme výstavním, starobylým městem, jeho křivolakými uličkami, až jsme se ocitli na fascinujícím návrší, s dominatním chrámem svaté Barbory a bývalou jezuitskou kolejí, v současnosti Galerií GASK. V interiéru katedrály jsme vyhledávali jednotlivá díla a stavební prvky, úžasné nástěnné malby - fresky, kroužené klenby, ostění oken, sloupy a kruchtu s varhanami. Po poledním občerstvení jsme se přesunuli do GASKu, kde jsme studovali umění 20. století, pracovali ve skupinkách a vypracovávali zadané úkoly, které jsme pak prezentovali.
Den byl jako malovaný a my se zvesela a v pořádku navrátili zpět domů.

Chemická olympiáda na Pražačce

3. 5. 2022

V kategorii C se školního kola zúčastnili 4 žáci. Olexandra Kryvosheyeva (3.C), která vyhrála, se pak v krajském kole umístila na 28. místě.
V kategorii B reprezentoval naši školu pouze 1 žák, a to Matěj Vlček (5.D). Ve velké konkurenci krajského kola obsadil krásné 13. místo.

Hockey Show 12. 4. 2022

26. 4. 2022

V úterý 12. dubna se ve sportovní hale v Letňanech konala námi všemi dlouho očekávaná hockeyshow, tedy každoroční hokejový zápas Gymnázia Na Pražačce. K zápasu nastoupil již tradičně učitelský sbor v modrých barvách, který byl v zápase mužů doplněn ještě o studenty kvint. Druhý tým tvořili studenti a studentky sext, a to v barvách červených.

5.C v Drážďanech

25. 4. 2022

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 jsme se vydali vlakem do Drážďan. Z vlakového nádraží je do centra kus pěšky, ale počasí nám přálo a my se již těšili na umění, které uvidíme. V Albertinum jsme si prošli sbírkou moderního umění a hlavně shlédli výstavu Gerharda Richtera. Po prohlídce historického centra města jsme se přesunuli do barokního Zwingeru a zde navštívili Galerii starých mistrů. Bohužel slavná Dívka čtoucí dopis od Vermeera byla zapůjčena do Japonska, ale uchvátilo nás mnoho dalších děl, od Raffaela, přes Tiziana, Rembrandta a dalších. Nálada byla výborná i po celou cestu zpátky do Prahy. Výlet jsme si opravdu užili!

Lyžařské kurzy

22. 4. 2022

Ve dnech 23. – 28. ledna absolvovala i naše třída, kvarta C, lyžařský kurz, a to sice v chatě Erlebach v Krkonoších, ve výšce přes 1000 metrů nad mořem. Hned jak jsme přijeli, viděli jsme, že sněhu rozhodně málo nebude. Po tom, co jsme urazili pár kilometrů do kopce sněhem, už ho bylo na některé z nás dokonce trochu moc.

Letošní školní rok byl na lyžařské kurzy velmi bohatý. Kromě tercií, pro které je lyžařský kurz v třetím ročníku určen, vyrazili letos na hory s odkladem způsobeným pandemií i studenti kvart.
Z organizačních důvodů jsme vyzkoušeli spojení dvou tříd v jednom termínu, kdy nám kapacitní možnosti horských chat vyšly vstříc, celkem jsme tedy uspořádali 4 lyžařské kurzy. Dvakrát si studenti zlepšovali svoje lyžařské dovednosti a schopnosti v Krkonoších, a to v Rokytnici nad Jizerou, kde se pořádají nádherné běžkařské výlety na hřebeny – ač letošní tercie D to měla s pěknou dávkou mrazu a větru. Počasí si pak pohrálo i s kvartou C, která též poznala, co znamená Lysá hora a jak umí počasí na horách rychle měnit kabát.
Další dva kurzy již přivítal areál Pec pod Sněžkou, kde byly velmi dobré lyžařské podmínky na sjezdových tratích pro všechny úrovně lyžování. Počasí nám přálo, a tak jsme na horách prožili krásný týden, kde si studenti zajezdili jak na sjezdových, tak i na běžeckých lyžích. Nechyběl ani celodenní výlet na běžkách, díky němuž jsme poznali i vzdálenější okolí a krásu našich hor.

Jazyková animace v němčině - 2. D

11. 4. 2022

V pátek 25. března jsme si vyzkoušeli jazykovou animaci německého jazyka. Přijela k nám paní Veronika z organizace Tandem. Ukázala, že se dá hodina vést i jinak než zpoza katedry. Ze začátku to v nás vyvolávalo jisté obavy, protože jsme nevěděli, co nás čeká. To se ale rychle změnilo. Během pětačtyřiceti
minut jsme si stihli zahrát pět her, které zlepšily naší gramatiku, ale i slovní zásobu. Po celou dobu s námi Veronika interaktivně komunikovala a my byli šťastní z toho, že při výuce procvičíme nejen své znalosti, ale i nohy. Pro nás pro všechny to bylo velmi pěkné zpestření výuky a doufáme, že něco podobného zažijeme znovu.

Naši žáci mají češtinu rádi

8. 4. 2022

Svědčí o tom výsledky obvodního kola olympiády v českém jazyce, které se konalo 29. 3. 2022.
V I. kategorii zvítězila Sára Procházková z primy D, 4. místo obsadila Katka Krupová z primy C a Hanka Petrová z primy D se umístila na pěkné 7. příčce.
V II. kategorii naše žákyně získaly postupová místa: 2. místo Johana Jásková z kvarty A a 3. místo Alžběta Anna Boučková ze sexty A.

Čteme a hrajeme George Orwella v angličtině

17. 3. 2022

Studenti 4.D, 5.C, 5.D (skupiny p.Ošťádalové) doma četli slavný dystopický román 1984 ve zjednodušené verzi. Ve škole pak analyzovali klíčové momenty a diskutovali o svých názorech a postojích. Nakonec studenti části textu převedli do scénické podoby.

Olympiáda v českém jazyce

17. 2. 2022
Školní kolo se uskutečnilo 25. 1. 2022. Letošní účast nebyla ještě příliš hojná, neboť ji opět ovlivnila nepříznivá epidemická situace, tak jako v roce loňském. Přesto se účastnilo celkem 28 žáků. Do obvodního kola postupují první dva účastníci, třetí v pořadí jako náhradník. Obvodní kolo se bude konat v době od 28. do 31. 3. 2022. Přesné datum bude stanoveno.

Soutěž POPRASK

16. 1. 2022

Soutěž POPRASK pro střední školy pokračovala i přes všechna covidová opatření v plavání. Naší školu reprezentovalo družstvo dívek ve složení : Doležalová Tereza, Dostálová Nela, Stegbauerová Anna, Špičáková Michaela – všechny z 4.A, čtveřici doplnila Eliška Kadlecová z 3.C a Markéta Lodlová z 4.D.

Kurz první pomoci

13. 12. 2021

V měsíci listopadu a prosinci probíhá na naší škole pro studenty třetího a čtvrtého ročníku školení první pomoci. Do loňského roku bylo školení pro tercie, před absolvováním lyžařského kurzu.

Návštěva kina

22. 10. 2021

Dne 21.10.2021 třída navštívilo 27 žáků ze třídy 4.D v čele s paní profesorkou Trunečkovou nejstarší stále fungující kino v Čechách, a to kino Lucerna. Zde se nám promítal německý film s názvem Curveball, který byl připraven jako program festivalu německy mluvených filmů, nebo-li FILMFEST, který se v Praze koná od 20. do 26.října a v Brně od 2. do 7.listopadu, a nabízí celkem 15 německy mluvených filmů.

Exkurze 2.C do Hrdličkova muzea člověka

18. 10. 2021

V pátek 15. 10. jsme se vydali do Hrdličkova muzea na exkurzi o evoluci člověka. Vešli jsme do Přírodovědecké fakulty, kde se muzeum nachází a uvítala nás milá slečna. Většina z nás jen koukala kolem sebe neschopna slova. Za mnohými skleněnými vitrínami se nacházely lebky a kosti zvířat i lidí, odlitky a vzácnosti dob minulých, staré tisíce a miliony let. Všechno jsme si mohli důkladně prohlédnout.

Putinovi agenti

4. 10. 2021

Chtěli byste se na chvíli stát herci a zjistit, jak takové hraní funguje? My jsme se třídou ve čtvrtek 23. 9. měli tu možnost v divadle Jatka 78 v pražských Holešovicích. Nebylo to pro nás však obvyklé divadelní představení. Už na začátku nám rozdali lístečky s uvedením míst, kde budeme hrát, a podle toho jsme se také usadili. V té chvíli jsme však netušili, co se od nás očekává.

Adaptační kurz primy A

1. 10. 2021

Se spoustou obav jsem se 1. září 2021 vydala na adaptační kurz společně s 29 neznámými lidmi. Po krátké cestě autobusem jsme dorazili do Sloupu v Čechách, kde jsme trávili čtyři dny. Díky seznamovacím hrám jsem se naučila jména všech svých spolužáků a několika žáků z primy C, která byla na kurzu s námi, i když program většinou probíhal odděleně.

Terezín

30. 9. 2021

Ve dnech 15. a 16. září jela naše třída, kvarta C, na dvoudenní vzdělávací exkurzi do města Terezín. Doprovázely nás paní profesorky PaedDr. Miroslava Tužová a PhDr. Veronika Válková. Čekal na nás velmi intenzivní program, který nás měl poučit nejen o funkci Terezína coby židovského ghetta v době druhé světové války ( této nejznámější části jeho historie byla velká část přednášek věnována), ale i o jeho původní obranné funkci a samozřejmě o přilehlé Malé pevnosti, která dlouhodobě sloužila jako vězení.