Zkvalitnění vzdělávacího procesu v Gymnáziu Na Pražačce II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013154

Anotace: Projekt Zkvalitnění vzdělávacího procesu v Gymnáziu Na Pražačce II. se zaměřuje zejména na podporu mezipředmětových vztahů, sociálních a vzdělávacích kompetencí, spolupráce s vysokými školami, předávání didaktických zkušeností i dalšího vzdělávání pedagogů Gymnázia Na Pražačce. Projekt probíhá v období říjen 2019-srpen 2021.