Školní knihovna

Knihovna Gymnázia Na Pražačce je určena všem žákům a pedagogům školy. Nyní se nachází v učebně 308 a ve studovně. Naleznete zde především beletrii potřebnou ke studiu předmětu český jazyk a literatura, mnohé tituly úzce navazují na dějepis, výtvarnou či hudební výchovu (životopisné tituly).

Výpůjční doba

Pondělí–čtvrtek, 13:30–14:00, kabinet 304 Žákovská knihovna, p. Emanovská.

Půjčovní doba

1 měsíc s možností prodloužení po dohodě s knihovníkem

Poplatky za prodlení u čtenářů, kteří již byli vyzváni k vrácení zapůjčené knihy: Kč 5,- za 1. týden, poté Kč 3,- za každý další den prodlení.

Fond knihovny

Seznam knih dostupných v knihovně (PDF)

Pro vyhledávání v seznamu použijte Ctrl+F.

Veškeré informace o knihovně poskytuje Daniela Emanovská, kabinet 304.