Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech.
Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do oboru s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb.

Přehled termínů:

 • Od 1. února do 1. března 2021 odevzdání přihlášky ke studiu.
 • Osobní doručení přihlášky v době 19. února až 1. března je možné od 8:00 do 14:00 hodin.
 • Do 31. března odevzdání domácích prací z výtvarné výchovy.
 • 14. dubna škola odeslala osobní pozvánky k přijímacím zkouškám.
 • 5. a 6. května jednotné přijímací zkoušky a přijímací zkoušky z výtvarné výchovy. POZOR ZMĚNA!
 • Podrobné informace:

 • PODMÍNKY MŠMT PRO ÚČAST U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK byly aktualizovány 19. dubna. Uchazeči musí mít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek. Není povinný respirátor.
 • Podrobné informace k přijímacím zkouškám a jejich hodnocení.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci Covid-19.
 • Návod k vyplnění přihlášky ke studiu.
 • Podívejte se jak se u nás učí český jazyk, matematika, chemie, německý jazyk, anglický jazyk, dějepis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.