Přijímací řízení

17. 5. 2022

Nevyzvednutá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení v řádném termínu jsme uchazečům, kteří si je nevyzvedli, 17. 5. odeslali poštou. Osobní vyzvednutí již není možné.
Výsledky uchazečů, kteří konali zkoušky v náhradním termínu zveřejníme 19. května do 12:00 na našem webu.
19. května od 8:00 do 9:00 se mohou uchazeči seznámit s podklady rozhodnutí, podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb.

.

Soutěž v programování

17. 5. 2022

22. 4. proběhlo krajské kolo soutěže v programování. Letos reprezentoval naší školu Tomáš Kazimír z kvarty D. Tomáš bez problémů postoupil z obvodního kola a v krajském kole obsadil v silné konkurenci většinou starších soupeřů pěkné páté místo. Tomášovi gratuluji a věřím, že se v následujících letech soutěže zúčastní také a bude ještě úspěšnější.

.

Výlet do Bad Marienbergu

16. 5. 2022

Na začátku května mělo 7 studentů a studentek našeho gymnázia možnost navštívit město Bad Marienberg v rámci programu ,,European house of members”. Sešli jsme se v pondělí ráno i s dalšími zájemci z ostatních českých gymnázií na Hlavním nádraží v Praze, kde už na nás čekal malý autobus, kterým jsme jeli necelých 8 hodin do již zmiňovaného lázeňského městečka Bad Marienberg nedaleko velkých německých měst jako například Frankfurt nebo Kolín nad Rýnem.

Soutěž Němčina nás baví

16. 5. 2022

Dne 4. 5. 2022 jsme se zúčastnili soutěže “Němčina nás baví”, která proběhla v budově Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů na Praze 5. Byla určena pro žáky ZŠ a nižších gymnázií. Soutěžili jsme ve čtyřčlenných týmech na různých stanovištích a za splněné úkoly získávali body. Celkem se zúčastnilo 25 škol z Prahy a blízkého okolí.
Smysl soutěže spočíval v tom, že bylo osm stanovišť, kde jsme museli plnit různé úkoly, jako například: ochutnávka pokrmů a nápojů z německy mluvících zemí, kvíz, loga, obrázky, videoukázka, porozumění s textem, poskládání jednotlivých slok německé písně do správného pořadí atd…

.

Sekunda C na výletě za uměním do Kutné Hory

9. 5. 2022

V úterý, 3. května, jsme se vydali vlakem do Kutné Hory. Prošli jsme výstavním, starobylým městem, jeho křivolakými uličkami, až jsme se ocitli na fascinujícím návrší, s dominatním chrámem svaté Barbory a bývalou jezuitskou kolejí, v současnosti Galerií GASK. V interiéru katedrály jsme vyhledávali jednotlivá díla a stavební prvky, úžasné nástěnné malby - fresky, kroužené klenby, ostění oken, sloupy a kruchtu s varhanami. Po poledním občerstvení jsme se přesunuli do GASKu, kde jsme studovali umění 20. století, pracovali ve skupinkách a vypracovávali zadané úkoly, které jsme pak prezentovali.
Den byl jako malovaný a my se zvesela a v pořádku navrátili zpět domů.

.

Chemická olympiáda na Pražačce

3. 5. 2022

V kategorii C se školního kola zúčastnili 4 žáci. Olexandra Kryvosheyeva (3.C), která vyhrála, se pak v krajském kole umístila na 28. místě.
V kategorii B reprezentoval naši školu pouze 1 žák, a to Matěj Vlček (5.D). Ve velké konkurenci krajského kola obsadil krásné 13. místo.

.

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku studia 2022/2023

29. 4. 2022

V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení, konaného ve dnech 19. a 20. dubna 2022.

 • všeobecné studium
 • zaměření na německý jazyk
 • zaměření na výtvarnou výchovu
 • Přijímací zkoušky byly hodnoceny podle těchto kritérií.
 • Rozhodnutí si prosím vyzvedněte v kanceláři školy od pondělí 2. května, 12:00 hodin.
 • Rozhodnutí je možné vyzvednout v pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00, v pátek od 8:00 do 14:00.
 • Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat odvolání.
 • Formuláře pro odvolání budou k dispozici v kanceláři školy a pod následujícími odkazy: všeobecné studium,německý jazyk, výtvarná výchova.
 • V uplynulých letech jsme mohli vyhovět odvolání: 35 uchazečů na všeobecné studim, 30 uchazečů na německý jazyk a 5 uchazečů na výtvarnou výchovu.
 • .

  Hockey Show 12. 4. 2022

  26. 4. 2022

  V úterý 12. dubna se ve sportovní hale v Letňanech konala námi všemi dlouho očekávaná hockeyshow, tedy každoroční hokejový zápas Gymnázia Na Pražačce. K zápasu nastoupil již tradičně učitelský sbor v modrých barvách, který byl v zápase mužů doplněn ještě o studenty kvint. Druhý tým tvořili studenti a studentky sext, a to v barvách červených.

  .

  5.C v Drážďanech

  25. 4. 2022

  Ve čtvrtek 7. 4. 2022 jsme se vydali vlakem do Drážďan. Z vlakového nádraží je do centra kus pěšky, ale počasí nám přálo a my se již těšili na umění, které uvidíme. V Albertinum jsme si prošli sbírkou moderního umění a hlavně shlédli výstavu Gerharda Richtera. Po prohlídce historického centra města jsme se přesunuli do barokního Zwingeru a zde navštívili Galerii starých mistrů. Bohužel slavná Dívka čtoucí dopis od Vermeera byla zapůjčena do Japonska, ale uchvátilo nás mnoho dalších děl, od Raffaela, přes Tiziana, Rembrandta a dalších. Nálada byla výborná i po celou cestu zpátky do Prahy. Výlet jsme si opravdu užili!

  .

  Lyžařské kurzy

  22. 4. 2022

  Ve dnech 23. – 28. ledna absolvovala i naše třída, kvarta C, lyžařský kurz, a to sice v chatě Erlebach v Krkonoších, ve výšce přes 1000 metrů nad mořem. Hned jak jsme přijeli, viděli jsme, že sněhu rozhodně málo nebude. Po tom, co jsme urazili pár kilometrů do kopce sněhem, už ho bylo na některé z nás dokonce trochu moc.

  Letošní školní rok byl na lyžařské kurzy velmi bohatý. Kromě tercií, pro které je lyžařský kurz v třetím ročníku určen, vyrazili letos na hory s odkladem způsobeným pandemií i studenti kvart.
  Z organizačních důvodů jsme vyzkoušeli spojení dvou tříd v jednom termínu, kdy nám kapacitní možnosti horských chat vyšly vstříc, celkem jsme tedy uspořádali 4 lyžařské kurzy. Dvakrát si studenti zlepšovali svoje lyžařské dovednosti a schopnosti v Krkonoších, a to v Rokytnici nad Jizerou, kde se pořádají nádherné běžkařské výlety na hřebeny – ač letošní tercie D to měla s pěknou dávkou mrazu a větru. Počasí si pak pohrálo i s kvartou C, která též poznala, co znamená Lysá hora a jak umí počasí na horách rychle měnit kabát.
  Další dva kurzy již přivítal areál Pec pod Sněžkou, kde byly velmi dobré lyžařské podmínky na sjezdových tratích pro všechny úrovně lyžování. Počasí nám přálo, a tak jsme na horách prožili krásný týden, kde si studenti zajezdili jak na sjezdových, tak i na běžeckých lyžích. Nechyběl ani celodenní výlet na běžkách, díky němuž jsme poznali i vzdálenější okolí a krásu našich hor.

  Jazyková animace v němčině - 2. D

  11. 4. 2022

  V pátek 25. března jsme si vyzkoušeli jazykovou animaci německého jazyka. Přijela k nám paní Veronika
  z organizace Tandem. Ukázala, že se dá hodina vést i jinak než zpoza katedry. Ze začátku to v nás
  vyvolávalo jisté obavy, protože jsme nevěděli, co nás čeká. To se ale rychle změnilo. Během pětačtyřiceti
  minut jsme si stihli zahrát pět her, které zlepšily naší gramatiku, ale i slovní zásobu. Po celou dobu s
  námi Veronika interaktivně komunikovala a my byli šťastní z toho, že při výuce procvičíme nejen své
  znalosti, ale i nohy. Pro nás pro všechny to bylo velmi pěkné zpestření výuky a doufáme, že něco
  podobného zažijeme znovu.

  Přijímací zkoušky 19. a 20. dubna

  8. 4. 2022

  Přehled důležitých termínů a informací:

 • 31. března jsme odeslali osobní pozvánky k přijímacím zkouškám.
 • 19. a 20. dubna – jednotné přijímací zkoušky a přijímací zkoušky z výtvarné výchovy.
 • 29. dubna 10:00 až 12:00 hodin – možnost seznámení se s podklady rozhodnutí (podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb.).
 • Přehled označení učeben CERMAT (uvedené na pozvánce k PZ) a místností ve škole 19. 4. a 20. 4.
 • Rozdělení uchazečů do jednotlivých pater podle abecedy 19. 4. a 20. 4.
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 29. dubna v 16:00 na našich webových stránkách.
 • ..

  .

  Naši žáci mají češtinu rádi

  8. 4. 2022

  Svědčí o tom výsledky obvodního kola olympiády v českém jazyce, které se konalo 29. 3. 2022.
  V I. kategorii zvítězila Sára Procházková z primy D, 4. místo obsadila Katka Krupová z primy C
  a Hanka Petrová z primy D se umístila na pěkné 7. příčce.
  V II. kategorii naše žákyně získaly postupová místa: 2. místo Johana Jásková z kvarty A
  a 3. místo Alžběta Anna Boučková ze sexty A.

  Čteme a hrajeme George Orwella v angličtině

  17. 3. 2022

  Studenti 4.D, 5.C, 5.D (skupiny p.Ošťádalové) doma četli slavný dystopický román 1984 ve zjednodušené verzi. Ve škole pak analyzovali klíčové momenty a diskutovali o svých názorech a postojích. Nakonec studenti části textu převedli do scénické podoby.

  .

  Olympiáda v českém jazyce

  17. 2. 2022
  Školní kolo se uskutečnilo 25. 1. 2022. Letošní účast nebyla ještě příliš hojná, neboť ji opět ovlivnila nepříznivá epidemická situace, tak jako v roce loňském. Přesto se účastnilo celkem 28 žáků. Do obvodního kola postupují první dva účastníci, třetí v pořadí jako náhradník. Obvodní kolo se bude konat v době od 28. do 31. 3. 2022. Přesné datum bude stanoveno.

  .

  Pravidla provozu škol od 31. 1.

  28. 1. 2022

  Takto jsou nově nastavena pravidla provozu škol a testování od 31. 1. 2022. Dále je výtah hlavních pravidel, podle kterých bude KHS posuzovat rizikový kontakt s covid pozitivní osobou ve škole a podle kterých bude od 31. 1. nařizovat případnou karanténu.

 • Kontakt trvající déle než 5 minut.
 • Kontakt na vzdálenost bližší než 1,5 metru.
 • Osoby nebyly chráněny respirátorem.
 • Z karantény NEMAJÍ výjimku očkovaní ani ti, kteří covid v uplynulých 180 dnech prodělali.
 • Z karantény MAJÍ výjimku všichni, kteří covid prodělali v uplynulých 30 dnech. Rozhodné je datum pozitivního PCR testu.
 • O nařízení karantény obdrží zákonní zástupci či zletilí studenti SMS informaci od KHS.
 • .

  .

  Soutěž POPRASK

  16. 1. 2022

  Soutěž POPRASK pro střední školy pokračovala i přes všechna covidová opatření v plavání. Naší školu reprezentovalo družstvo dívek ve složení : Doležalová Tereza, Dostálová Nela, Stegbauerová Anna, Špičáková Michaela – všechny z 4.A, čtveřici doplnila Eliška Kadlecová z 3.C a Markéta Lodlová z 4.D.

  .