Sjeli jsme Vltavu (vodácký kurz kvarty C)

14. 6. 2019

Ve dnech 29. 6. až 2. 6. jsme absolvovali vodácký kurz pod vedením pana profesora Imramovského, Klímy, paní profesorky Tužové a Dvořákové.
Po dlouhé cestě vlakem jsme dorazili do Vyššího Brodu. V tábořišti jsme byli (až na jeden stan) sami. Bylo docela chladno a lehce mžilo. Přesto jsme se vydali na krátký průzkum okolí.

Beseda s Peterem Freestonem, osobním asistentem Freddieho Mercuryho

10. 5. 2019

V úterý 30.4.2019 nás ve škole navštívil Peter Freestone, asistent Freddieho Mercuryho, o kterého se staral posledních 12 let Freddieho života. Kromě něj se nám představil i zpěvák Milan Šatník (kapela Bohemians). Spolu jezdí po světě s projektem TFA (Titanic-Freddie-Aids), díky kterému učí studenty základních i středních škol o HIV. Snaží se je hlavně poučit o důležité prevenci a možném přenosu viru při pohlavním styku nebo užití již použitých jehel. Pan Freestone povídal o projevech viru, jeho vývoji a hlavně jak to vše vnímal, když se dozvěděl, že tento virus ohrožuje právě Freddieho.

Hockeyshow 2. 4. 2019

30. 4. 2019

Netrpěliví fanoušci oděni v červených barvách už napjatě čekají na své dnešní hrdiny – maturanty – kteří se již za chvíli utkají se svými profesory. Ne, nejedná se o maturitu, ale o hokejový zápas, kvůli kterému naši hoši každé úterní ráno statečně vstávali a tvrdě trénovali. 

Jak mi učarovalo Severní Porýní-Vestfálsko

30. 4. 2019

Už na podzim roku 2018 jsem dostala od paní profesorky na němčinu informaci o možnosti měsíčního studia v Německu. Neváhala jsem ani vteřinu a ihned jsem věděla, že tuto možnost chci využít. Čím více se můj studijní pobyt blížil, tím stoupala i moje nervozita. Po krátké korespondenci s mojí budoucí paní hostitelkou, po směnění peněz a po dlouhých hodinách balení a jiných příprav jsem 9. 4. 2019 skutečně odcestovala do Německého města Bielefeld v Severním Vestfálsku. Město s téměř 330 tisíci obyvatel mě kladně oslovilo, přestože po celý měsíc svítilo sluníčko jen dvakrát.

Exkurze do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

29. 4. 2019

V odpoledních hodinách v úterý 23. dubna jsme se v rámci chemického semináře pod vedením paní profesorky Halamkové vydali do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Cestou nás paní profesorka obohatila o mnohé biologické poznatky o místní fauně a floře a zanedlouho jsme se octli před samotnou budovou. V té nás přivítala paní Stejskalová, která nám v rychlosti přiblížila ústav, v němž jsme se nacházeli, a život Jaroslava Heyrovského spolu s jeho prací. Následně nás dovedla do posluchárny, kde jsme si vyslechli hodinovou přednášku na téma nanotechnologie.

Šicí workshop

26. 4. 2019

6. - 17. dubna 2019 jsme v aule šili na šicích strojích. V té době aula nepřipomínala aulu ale spíš asijskou manufakturu na oblečení. Trochu nerovnoměrně po místnosti byly rozmístěny šicí stroje, kterým většina z nás nerozuměla. Náš třídní Poláček nám ukázal, jak navlékat nitě a jak se stroji zacházet. My jsme na oplátku šili hadrové panáky v lidské velikosti, které budou v létě na táboře (pro postiženou mládež s kombinovanými vadami) představovat lidi bez života při rekonstrukcích zločinů v rámci táborové hry o Sherlocku Holmesovi.

Sekunda D v Chlupáčově muzeu historie Země, 17. dubna 2019

25. 4. 2019

Sešli jsme se na zastávce tramvaje Albertov, abychom se poté odebrali do budovy Přírodovědecké fakulty UK, která sídlí ve stejnojmenné ulici. V jejím suterénu je umístěno Chlupáčovo muzeum historie Země, které je pojmenováno podle významného českého geologa a paleontologa Iva Chlupáče.

Tercie D v ZOO Praha, 11. dubna 2019

16. 4. 2019

1. dubna bylo nepříjemně chladné ráno a jak se ukázalo, pak i celé dopoledne. To nás ale neodradilo, i když narvaný autobus 112, který nás dopravil k hlavnímu vchodu, také nepatřil k nejpříjemnějším zážitkům.

Kvinta C v Muzeu hlavního města Prahy, 12. dubna 2019

16. 4. 2019

Sešli jsme se na Florenci, před budovou muzea. Jak se ukázalo, někteří studenti jsou v tomto muzeu téměř doslova jako doma a někteří v něm naopak nikdy nebyli.
Hned u vchodu nás zaujala kopie kalendářní desky pražského orloje od Josefa Mánese. Náš průvodce nám hned u něj dal několik úkolů. Pokoušeli jsme se určit, které měsíce jsou představovány jednotlivými obrazy. Našli jsme na nich také některé významné symboly české krajiny, například Říp, Trosky, Milešovku a další.

Výměnný pobyt kvinty D s Bremerhavenem

16. 4. 2019

V pátek večer 29. 3. 2019 se polovina kvinty D sešla na Hlavním nádraží, aby přivítala německé výměnné studenty z Bremerhavenu, u kterých strávila velmi příjemný týden v září loňského roku. Čekal nás nabitý program, během kterého jsme chtěli Němcům ukázat Prahu a seznámit je s českou kulturou.

Lyžařský kurz 3. A

30. 3. 2019

Desátého března se naše třída vypravila na lyžařský kurz. Naše očekávání nebyla vysoká, přeci jen už začínalo jaro a v Praze rozkvétala první poupata. Jak se ukázalo, naše obavy byly zcela zbytečné, sněhu málo rozhodně nebylo. Nahoře u Lyžařské boudy bylo bílo, až z toho měl člověk pocit, že je jen kresbou na čistém papíře.

Olympiáda v českém jazyce

2. 3. 2019

Dne 28. 1. 2019 se uskutečnilo obvodní kolo soutěže v českém jazyce. Naše škola byla reprezentována velmi úspěšnými řešitelkami ne vždy snadných jazykových úkolů.

Pochvalu a uznání si zasluhují všechny studentky našeho gymnázia, neboť se všechny umístily do 8. místa.

Zvláště gratulujeme Adrianě Vočadlové z primy C, která se v I. kategorii (primy a sekundy) umístila na 2. místě, a Anně Alžbětě Boučkové z tercie A, jež obsadila v II. kategorii (tercie až sexty) 3. místo.

Obě dívky si tak zajistily postup do krajského kola.

Výlet do Lince

24. 1. 2019

Dne 20. prosince 2018 se třídy prima D a sexta D vydaly na výlet do rakouského Lince. Všichni jsme se sešli v Loudově ulici před šestou hodinou ráno a přesně v celou jsme nastoupili do dvoupatrového autobusu, abychom se vydali se vstříc novým zážitkům. Většina z nás v autobuse dospávala a zbytek si buď povídal, nebo četl.

Zájezd do Polska

15. 1. 2019

Díky naší škole a možnostem, které nám dává, se nám dostalo příležitosti jet na tři dny do koncentračního tábora Auschwitz. V hodinách, v kterých jsme se učili fakta a skutečnosti, jsme ale pořád nepochopili dopad události, které celému světu ukázaly, kam až může lid zajít. Po noční jízdě autobusem do Polska nás hned čekala prohlídka zmíněného tábora.

Výlet za architekturou po Praze

9. 1. 2019

V pátek 14. prosince 2018, jsme se jakožto Sekunda C, vydali do centra Prahy poznávat architektonické slohy.
Předem jsme dostali pokyn od paní profesorek, abychom si vytvořili výstižné plakáty na daný sloh, který jsme předtím nastudovali. Každá skupinka si připravila krátkou charakteristiku doby, slohu a stavby. Jako zajímavost byla krátká historka či tzv. drb, který jsme si dohledali na internetu. Jedna skupina měla funkci průvodce. Připravila občerstvení, určovala trasu, a hlavně vytvořila poutavý ukazatel, který nám úspěšně pomohl se neztratit.

Podzimní prázdniny ve Švýcarsku

8. 12. 2018

Po noci strávené cestou jsme se probudili nedaleko Bernu. Studenti si mohli prohlédnout „největší nákupní galerii“ ve starobylém městě, jehož historie je spojena s osobností Alberta Einsteina, jeho architekturu, katedrálu, medvědy i sobotní trh.
Odpoledne nás čekala Ženeva, prohlídka CERNu. Abychom alespoň trochu přiblížili problematiku studia hmoty, dostali všichni komiks, který zkoumání hmoty alespoň trochu zábavnou formou přiblížil a zároveň obdrželi základní slovníček, exkurze totiž probíhala v angličtině.