Jazyková zkouška DSD II a hosté z německého velvyslanectví v Praze

9. 12. 2019

Deutsches Sprachdiplom (DSD II) je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Zkouška se skládá z porozumění poslechu, písemné i ústní komunikace a porozumění textu. Získání DSD II (Stufe 2) certifikuje jazykovou kompetenci na úrovni B2/C1, vyžadovanou pro zahájení vysokoškolského studia v Německu a Rakousku.

V minulém týdnu (2. – 5. 12. 2019) skládali studenti a studentky sexty D ústní část této zkoušky - za účasti vážených hostů z německého velvyslanectví.

Hosté o svém zážitku referují na Twitteru pana Christopha Isranga, velvyslance SRN a připojují i gratulaci:

https://twitter.com/velvyslanec_SRN/status/1202164954956255232

K ústní části zkoušky gratulujeme i my a přejeme všem úspěch i u písemných zkoušek!

Jana Marková