Klub rodičů

Dovolte nám, abychom vás seznámili se sdružením Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu Na Pražačce. Klub rodičů vznikl již v roce 2002. Jeho cílem je pomáhat studentům a škole při zkvalitňování podmínek ke studiu a podporovat školní i mimoškolní aktivity. Hlavní činnost Klubu rodičů je závislá na získaných finančních prostředcích z příspěvků rodičů a přátel školy. Číslo účtu klubu rodičů je 2402665274/2010.

Klub rodičů jedná na pravidelných schůzích, kde se setkávají zástupci Klubu rodičů za jednotlivé třídy. Snažíme se dosáhnout toho, aby každá třída měla v Klubu rodičů svého zástupce a na jednáních tak mohly zaznít všechny podněty rodičů.

S výsledky naší práce se zcela určitě setkal každý z vás. Podílíme se na pravidelně pořádaných akcích školy - např. podpora lyžařských, sportovních, výtvarných a vodáckých kurzů, dále exkurze v Terezíně, Osvětimi a lágru Vojna. Finančně podporujeme semináře, na které není přihlášen dostatečný počet studentů a semináře by tak nemohly být spuštěny.

Již několik let dostává od Klubu rodičů každý primán školní tričko, stejně tak terciáni oblékají školní mikinu. Do každé třídy poskytujeme knižní poukázky jako odměny pro studenty. Pokud mají studenti žízeň, mohou se napít z jednoho ze tří automatů na pitnou vodu, které Klub rodičů v průběhu let zakoupil. Taktéž hradíme jejich kontrolu a údržbu. Klub rodičů také před několika lety zajistil kamerový systém do školy a podílí se na jeho opravách.

Jsi student a chceš to nandat profesorskému sboru nebo podpořit kamarády? Výborná příležitost je Hockey show. Klub rodičů pravidelně přispívá na opravu hokejového vybavení a pronájem haly na tuto akci. A co jiná zábava? I s tím pomůžeme. Každoročně finančně podporujeme školní Halloween a Zahradní slavnost. Nové knihy? Klub rodičů se podílí na pravidelné obměně knih ve školní knihovně. Nezapomeňte se výstavy našich studentů výtvarných tříd? Hradíme každý rok pronájem prostor pro jejich výstavu.

A co maturanti? Klub rodičů se zapojuje nejen finančně do příprav maturitního plesu a pomáhá s jeho pořádáním. Sextáni také dostávají od Klubu rodičů lístek na maturitní ples. Dále se podílíme na tvorbě a hradíme ročenku pro maturanty v pevné vazbě. Klub rodičů spolupracuje na tvorbě tabla. Studenti také získávají finanční odměnu za maturitu se samými jedničkami a s vyznamenáním.

Klub rodičů každoročně odměňuje vítězné návrhy studentů na novoroční přání, pozvánky na maturitní ples a program a placky pro studenty prim. V neposlední řadě Klub rodičů finančně odměňuje každou třídu, kde se podaří vybrat kompletní příspěvky do KRPŠ.

Rok co rok se snažíme vyhovět všem žádostem o zkvalitnění výuky, o příspěvky na organizaci výtvarných, sportovních, dějepisných a poznávacích kurzů stejně tak jako o příspěvky na jednorázové akce, které mají podle nás význam.

Netvrdíme, že by to bez nás nešlo, ani že všechny zmíněné akce jsou v naší plné režii. Naopak. Bez úzké spolupráce s vedením školy a vlastně se školou celou by nic takového nebylo možné. Proto chceme poděkovat všem, kdo s námi spolupracují i všem, se kterými můžeme spolupracovat my.