Přijímací řízení do prvních ročníků na školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 bude škola otevírat 3 třídy vždy po 30 studentech. Studijní obor je společný - gymnázium všeobecné, šestileté. Zaměření studia jsou 3 - všeobecné studium, studium s rozšířenou výukou německého jazyka, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na všechna zaměření je v souladu s §60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Do zaměření s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ještě školní část, přijímací zkouška z výtvarné výchovy. Nejedná se o talentovou zkoušku podle §62 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobné informace zveřejníme v souladu s příslušnými právními normami po stanovení termínů zkoušek a dalšími pravidly přijímacího řízení MŠMT.
 

Doplňující informace: