O škole

Školní budovaGymnázium Na Pražačce
Nad Ohradou 2825/23
130 00 Praha 3-Žižkov

Gymnázium Na Pražačce je škola s téměř sedmdesátiletou tradicí. Gymnáziem se stala koncem 60. let 20. století. Od školního roku 2009/2010 změnila v souladu se Školním vzdělávacím programem svou pedagogickou koncepci na výhradně šestileté obory – všeobecný, všeobecný s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a všeobecný s rozšířenou výukou německého jazyka.

Všichni vyučující jsou plně aprobovaní středoškolští profesoři. Pedagogický sbor je stabilní, více než jednu jeho třetinu tvoří muži. Na výuce cizích jazyků se vedle zkušených pedagogů podílí i rodilí mluvčí. Pro naši školu je charakteristická rodinná atmosféra a přátelské vztahy v rámci pedagogického sboru i mezi pedagogy a studenty. Dodnes se k nám vrací mnoho spokojených a úspěšných absolventů, jichž je vzhledem k tradici školy, která čítá již šest dekád, celá řada. K nejvýznamnějším z nich patří například:

 • Jiří Holeček – hokejový brankář,
 • Zdeněk Merta – hudebník,
 • Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – kardiochirurg,
 • Mgr. Michal Prokop – hudebník,
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – ekonom, kandidát na prezidenta,
 • Daniel Pošta – designér, držitel ocenění Grand Czech Design 2013,
 • Emil Hakl – spisovatel,
 • Jan Borna – divadelní režisér (Divadlo v Dlouhé) a básník,
 • Karel Cudlín – osobní fotograf V. Havla, šestnáctinásobný držitel ceny Czech Press Photo,
 • Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, CSc. – plastický chirurg,
 • RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. – fyzik,
 • Tomáš Jelínek, Ph.D. – ředitel Česko-německého fondu budoucnosti,
 • Ondřej Soukup – hudebník,
 • Barbora Šlapetová – malířka a fotografka,
 • Jiří Schams – válečný veterán,
 • Kryštof Trubáček – akademický malíř a sklář, zakladatel mařížské keramiky,
 • Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. – spolupracovník Post Bellum
 • Eliška Podzimková – výtvarnice.

S podrobnou historií našeho gymnázia se můžete seznámit na samostatných webových stránkách. Za jejich zpracování děkujeme absolventům a dlouholetým spolupracovníkům Mgr. Jiřímu Fuchsovi, Mgr. Miloši Mackovi a Ing. Josefu Petráskovi.

Dnes v 18 třídách studuje přibližně 530 studentů, z nichž asi dvě třetiny tvoří dívky.

Výuka na naší škole v sobě snoubí osvědčené metody se současnými trendy. Škola se zapojuje do mnoha celorepublikových i mezinárodních soutěží, spolupracujeme s českými i zahraničními institucemi. Nabízíme zejména ve vyšších ročnících všeobecného studia možnost profilace studenta dle jeho budoucího profesního zaměření. Neustále pracujeme na modernizaci učeben a laboratoří, ale i dalšího vybavení školy. Studentům je k dispozici studovna s počítači, wifi v celé budově školy, česká a německá knihovna, dvě školní jídelny a sportovní hřiště.

Pro studenty, kteří si nemohou dovolit zakoupení vlastní výpočetní techniky, nabízíme možnost zapůjčení notebooku. Tyto notebooky byly financovány z prostředků Evropské Unie (Investice Národního plánu obnovy). Tato podpora je určena pro výjimečné případy, aby byly zajištěny rovné podmínky pro vzdělávání pro všechny studenty.

V případě jakýchkoli problémů se mohou studenti, ale i pedagogové, obracet na školní poradenské pracoviště. Výchovná poradkyně PhDr. Veronika Válková, školní preventistka Mgr. Jana Chladová, psycholožka Mgr. Anna Pevná a psychoterapeut Marek Palma jsou připraveni poskytnout potřebnou pomoc a širokou a ucelenou škálu podpůrných opatření.

Nemalou výhodou je i výborná dopravní dostupnost, škola se nachází přímo u tramvajové zastávky Vozovna Žižkov, kde mimo páteřní linky č. 9 jezdí i linky č. 1 a č. 11.