Měsíční plán práce

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.
Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Říjen

Datum Den Text
4. 10. Po Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 1.–2. VH, prof. Chladová, org. Loono
5. 10. Út Beseda o netopýrech, kvarta A, 1.–2. VH, p. Tříska
6. 10. St Workshop + beseda o duševním zdraví, studenti semináře psychologie, 7.–8. VH, prof. Chladová, org. Loono
8. 10. Asistenční odpoledne, kvinta C, 7.⎼10. VH., prof. Poláček
8. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A1, 1.–3. VH, prof. Tříska
8.–10. 10. Výjezdní zasedání učitelů, Sobotka
11. 10. Po Přednáška o volbách v SRN, sexta D, 5. VH, přednášející: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D., vedoucí Katedry německých a rakouských studií (Institut mezinárodních studií FSV UK), org. prof. Marková, Cafourek
12. 10. Út Beseda o studiu v zahraničí, sexta A 5. VH, sexta C 6. VH, sexta D 4. VH, prof. Tužová, org. UniLink
13. 10. St Beseda s nevidomými, kvinta A, 7.–8. VH, prof. Dočekalová, Chaloupecká-Pacáková
13. 10. St Asistenční odpoledne, kvinta D, 7.–10. VH., prof. Poláček
14. 10. Čt Terezín, kvinta A, kvinta C, prof. Poláček, Dočekalová, Válková
14. 10. Čt Blok OV, prima C, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
15. 10. Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka, sekunda C, skupina A2, 1.–3. VH, prof. Tříska
20. 10. St Das Filmfest, kvinta D + sexta D, 3.–5. VH, prof. Cafourek, Schmitz, Janáčová
20. 10. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 10. Čt Blok ON, prima D, 1.–3. VH, uč. 309, prof. Dovčiaková
21. 10. Čt Literární projekt, kvinta C, 1.–3. VH, prof. Chaloupecká
21. 10. Čt Asistenční odpoledne, kvinta A, 7.–10. VH., prof. Poláček
22. 10. Das Filmfest – všechny skupiny NJ kvinta A, C + sexta. A,C, 3.–5. VH, prof. Janušová, Kulichová, Polívková
25. 10. Po Divadlo D21, Emil čili o Háchovi, kvinta D, odchod 8:00, prof. Dvořáková,
26.–27. 10. Út–St Cesta do hlubin studia chemie, laboratorní cvičení a přednášky na Přírodovědecké fakultě UK, vybraní žáci kvinty D, prof. Marková
27.–29. 10. Podzimní prázdniny, státní svátek