Školní poradenské pracoviště

V případě potřeby mohou studenti a rodiče a zaměstnanci školy využít podporu, radu a pomoc pracovníků školního poradenského pracoviště. Neváhejte se při potížích obrátit na:

  • výchovnou poradkyni, PhDr. Veroniku Válkovou, tel: 770 125 277,
  • školní preventistku, Mgr. Janu Chladovou, tel: 770 125 277,
  • školního psychoterapeuta, Mgr. Marka Palmu, tel: 728 084 679,
  • školní psycholožku, Mgr. Annu Pevnou, tel: 732 653 192,
  • psycholožku v PPP Prahy 3, Mgr. Petru Horynovou, tel: 702 087 106.