Adventní Vídeň

11. 1. 2020

Dne 19. prosince se většina sekundy D, doplněna o nemálo studentů z vyšších ročníků, sešla v Loudově ulici. Po rychlé kontrole dokladů, provedené našimi profesorkami p.Trunečkovou, p. Janáčovou a p. Cafourkovou, jsme vyrazili vstříc rakouskému hlavnímu městu. Během cesty jsme se nasnídali z našich připravených svačin, dospávali jsme a nebáli jsme se si i zazpívat pár českých, tak i německých písní, aby nám čas za veselé atmosféry rychleji utekl. Přibližně mezi 10. a 11. hodinou jsme dorazili do Vídně, jen pár kroků od náměstí Marie Terezie, na kterém se rozprostíral jeden ze dvou velkých vánočních trhů.
Odsud jsme se vydali podél jednoho z vídeňských okruhů kolem parlamentu k budově Burgtheater, naproti které se tyčí radnice a u ní druhý z vánočních trhů. Poté jsme prošli zahradou Volksgarten a ocitli jsme se přímo před palácovým komplexem Hofburg. To vše za obohacujících vstupů plných historických faktů pana průvodce.
Obdarováni mapami jsme se procházeli uličkami až k habsburské hrobce, nacházející se pod kostelem Panny Marie kapucínského kláštera. V hrobce samotné jsme mohli vidět náhrobky příslušníků habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie, kterými byli třeba Marie Terezie nebo František Josef I.
Po návštěvě hrobky jsme se zastavili u Stephansdomu. Zde jsme dostali povolení k rozchodu, díky němuž jsme mohli začít objevovat krásy města podle svého. Někteří se nebáli vydat zpět k vánočním trhům a koupit nějaký dárek svým blízkým. Jiní se nejprve občerstvili, ať už svými vlastními zásobami, nebo v rychlých občerstveních a restauracích rozprášených po celém centru. Ani zde jsme neotáleli se zpěvem, při procházení náměstími a ulicemi jsme si stihli zazpívat mnoho písniček, některé i opakovaně.
Přibližně kolem 17:00 jsme se odebrali opět k náměstí Marie Terezie, kde jsme nastoupili do autobusu a řekli Vídni sbohem. I na zpáteční cestě jsme si až do pozdních večerních hodin udrželi díky zpěvu dobrou náladu, za což jsme byli od pana průvodce a pánů řidičů pochváleni. Dobrou náladu jsme měli také díky skvělým zážitkům z Vídně a díky vánočním prázdninám, které na nás v následujících týdnech čekaly.
Celkově byl výlet do Vídně velmi záživný, obohacený kulturními poznatky, vánočními trhy, živým zpěvem i pěkným počasím, ale hlavně přátelskou atmosférou a hladkým průběhem všech aktivit. Těšíme se na další podobná dobrodružství s našimi skvělými kantory a kamarády při příležitosti návštěv dalších měst, památek či přírodních krás.

Tomáš Kazimír