Scénické čtení pro PRIMY

16. 10. 2023

V úterý 26. září 2023 se konalo 1. scénické čtení s netradičním publikem – novými primami. Dvouhodinové setkání s tvorbou renomovaných autorů i s texty autorskými mělo příjemnou atmosféru.
Zde bezprostřední dojmy některých žáků primy C:
….mně se celá akce moc líbila. Byla dobře zorganizovaná a jednotlivá vystoupení byla moc hezká, jen občas nebyli účinkující moc slyšet. Motivovalo mě to, abych si přečetla knížku Nimbus, která mě velmi zaujala..
… Obzvláště mě bavilo dramatické převyprávění cimrmanovské přednášky o filozofii omylu. I mnoho autorských výstupů bylo zábavných, v jedné básni mě trkla do uší fráze „aby můj komp nevzplanul jak Palach“ – toto drastické přirovnání mi až doteď utkvělo v paměti.
… Mé oblíbené představení je jistě to poslední. Možná, že Kytice od Erbena je trochu ohraná, ale Svatební košile jsou má slabost. I provedení, hlasitost, celý přednes jen přispívaly k mému hodnocení a hlavně k dokonalosti celku.
…. Je super, že se v představení objevily kreativní scénky a básně, které vymysleli studenti školy. Jediné, co si dobře pamatuji, jsou právě tyto. Ostatní texty byly také fajn, ale asi je tolik nedokážu ocenit.
Akce se ukázala jako podnětná a inspirativní, formát lze jistě obměňovat, třeba by se mohla stát novou tradicí.

Daniela Emanovská