Květen

Datum Den Text
2. – 15. 5.   Didaktické testy společné části MZ
2. 5. Čt Exkurze: Periodická soustava prvků, Přírodovědecká fakulta UK Praha, prima D, 1.–4. VH, prof. Marková
2. 5 Čt Exkurze: Stanice přírodovědců DDM, Drtinova, Praha 5, prima C, , prof. Kaňková
2.5. Čt Instalace a vernisáž výstavy Echo – kvarta C, 17:00 hodin, prof. Pavlíček, Kahounová
3. 5. Exkurze: Stanice přírodovědců DDM, Drtinova, Praha 5, prima D, prof. Kaňková
3.5. Obecní dům, výstava Návraty (Tim Burton), prima C, 3.–6. VH, prof. Emanovská
9. 5. Čt Výtvarná exkurze Pražský hrad a Malá Strana, kvarta D, 1.–4. VH, jen skupina VV, prof. Brichcínová
5.–10. 5. Ne–Pá Sportovní kurz kvinta AD, Horní Poříčí, prof. Urbanová, Brožová, Klíma, Imramovský, Kalač, Stříbný
13. 5. Po Dílna v Národním divadle, prima C, odchod po 3. VH, prof. Emanovská
14. 5. Út Inscenace Český hrdina, Centrum Dox, kvarta D, 3.–5. VH, prof. Matoušková
14. 5. Út UMPRUM. grafické dílny, kvinta C, 4.-6.VH, Brejcha, Brichcínová
15. 5. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
15. 5. St Výukový blok ON – sekunda C, 3.–5. VH, prof. Matoušková
17. 5.  2A, den otevřených dveří Hvězdárna AV ČR Ondřejov
20. 5. Po Deinstalace výstavy kvarty C – Zámek Chvaly, kvarta C, Pavlíček, Kahounová
20. 5. Po Profitesty kvinty, Mgr. Petra Horynová
20. – 24. 5.   Ústní zkoušky profilové části MZ
20. – 23. 5 Po–Pá Vodácký kurz kvarta D, prof. Brožová, Šmardová
22. 5. St Výukový blok ON – prima C 1.–3. VH, prof. Matoušková
22. 5. St Výukový blok ON – sekunda D 4.–6.VH, prof. Matoušková
22. 5. St Profitesty kvinty, Mgr. Petra Horynová
22. 5. St Posezení s třídním, tercie C, 3.–5. VH, prof. Šrámek (ve škole či mimo ni – dle počasí)
27.–31. 5. Po–Pá Závěrečné testy z německého jazyka, primy–kvinty, v hodinách NJ
30. 5. Čt Návštěva cembalisty Ondřeje B. prima C, 2.–6. VH, pouze HV půlka
29. 5 – 2. 6. St–Ne Vodácký kurz kvarta A, prof, Imramovský, Urbanová, Klíma
31. 5.

Předávání maturitního vysvědčení, KC Atrium na Žižkově, Čajkovského 12. Praha 3, sexta A 13:10 hod., sexta C 13:45 hod., sexta D 14:20 hod.

31. 5. Plenérový workshop – sekunda C, 3.–6. VH, celá třída, prof. Kahounová, Brichcínová