Tercie D v ZOO Praha, 11. dubna 2019

16. 4. 2019

1. dubna bylo nepříjemně chladné ráno a jak se ukázalo, pak i celé dopoledne. To nás ale neodradilo, i když narvaný autobus 112, který nás dopravil k hlavnímu vchodu, také nepatřil k nejpříjemnějším zážitkům.
Když si nás u vchodu do ZOO vyzvedla sympatická lektorka, vyrazili jsme do dolní části zahrady na program s názvem „Etologie živočichů“. Jak jsme se dozvěděli, jedná se o relativně mladou vědu o tom, jak se živočichové chovají k sobě navzájem i k ostatním živočichům a ke svému prostředí (nikoli o jejich chovu v zajetí). Jedním z významných českých představitelů této vědy byl i Zdeněk Veselovský, jeden z bývalých ředitelů pražské ZOO.
S lektorkou jsme prošli výběhy lachtanů, tučňáků, plameňáků, gibonů, kotulů, tapírů, voliéry supů a orlů, i příbytky dalších živočichů. Až jsme nakonec skončili ve vyhřívaném pavilonu goril a potom velkých šelem. A že jsme to ohřátí v uzavřených pavilonech měli zapotřebí. Naše studené ruce a zmrzlé nosy jsme mohli pozorovat v pavilonu šelem pomocí termokamery, která napodobovala termoreceptory, kterými hadi vyhledávají svoji kořist.
Víte například:
• Proč mají lachtani v ZOO se svými ošetřovateli výcvik, který pravidelně předvádějí návštěvníkům zahrady? A proč jim do bazénu dávají ošetřovatelé nejrůznější hračky?
• Proč jen obtížně rozlišíme samici a samce tučňáka?
• Proč mají supi holou hlavu?
• Proč pelikáni mají červeně, oranžově nebo růžově zbarvené peří a stojí často na jedné noze se stočeným krkem a hlavou schovanou pod křídlo?
• Že tygři u sebe stále nosí zrcátko? A víte kde?
Pokud ne, můžete se zeptat v tercii D, my už to víme.
V pavilonu šelem se s námi po hodině a půl rozloučila paní průvodkyně. Je poněkud zvláštní, že „Etologie člověka“ se začala rozvíjet až v polovině 20. století. Přitom je člověk jedním ze živočichů na planetě Zemi a neměl by na to zapomínat!
Samostatně jsme si pak prohlédli Velemlokárium (a vzpomněli na Karla Čapka a jeho divadelní hru Válka s mloky), které je hned naproti pavilonu velkých šelem. A také pavilon želv poblíž lanovky. Poté následoval rozchod a každý si prohlédl další zvířata podle svého zájmu, případně prostudoval zblízka restaurační a občerstvovací zařízení, kterých je v ZOO několik.

Tercie D