Matematické soutěže ve školním roce 2022/23

24. 4. 2023

Soutěž Pythagoriáda proběhla již na podzim 2022 a účastnili se jí, jak je na naší škole již tradiční, všichni studenti prim a sekund. 15 studentů postoupilo do obvodního kola.
V soutěži Prahy 3 nás nejlépe reprezentovali:
Ema Stibůrková (sekunda C), která se ve své kategorii umístila na 1. místě
Matyáš Čeněk (prima A), který se ve své kategorii umístil na 3. místě

Soutěž Matematický klokan proběhla v březnu 2023. V této soutěži se již do dalšího kola nepostupuje a tak uvádíme nejúspěšnější studenty v jednotlivých kategoriích:

v kategorii Kadet (primy a sekundy): Quoc Nghia Le, Jan Krčmář a Mikuláš Mário Vácha
v kategorii Junior (tercie a kvarty): Václav Blahunek, Aaron Pan a Adam Krása
v kategorii Student (kvinty a sexty): Karolína Štandová, Tomáš Kundrát a Matěj Vlček

17. 4. proběhlo obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z8 (naše primy). V této soutěži nás reprezentovala 1 studentka a 4 studenti, kteří se všichni stali úspěšnými řešiteli obvodního kola. Nejlépe se umístila studentka Meng Ting Liao z primy A a student Quoc Nghia Le z primy D, oba svorně na 2. místě.

Všem nadějným matematikům gratulujeme k jejich výsledkům!

Štěpánka Kaňková