Kurz první pomoci

13. 12. 2021

V měsíci listopadu a prosinci probíhá na naší škole pro studenty třetího a čtvrtého ročníku školení první
pomoci. Do loňského roku bylo školení pro tercie, před absolvováním lyžařského kurzu. Tento rok jsme
domluvili školení i pro kvarty, jako náhradu za loňské odpadlé.
Kurz probíhá ve dvou 45-minutových blocích, které se konají v aule a tělocvičně, aby si studenti vše
mohli náležitě vyzkoušet a „ošahat“.

Petra Šmardová