Březen

Datum Den Text
1. 3. Blok primární prevence, prima C 1.–3. VH, prima D 4.–6.VH, nelegální návykové látky, Prev-Centrum + prof. Chladová
2.–8./9. 3. Pá–Pá Výměnný pobyt kvinty D v Praze, prof. Schmitz, Trunečková, Janušová, Stříbný
3.–8. 3. Ne–Pá LVK tercie D, Pec pod Sněžkou – chata Lyžařská, prof. Šmardová
5. 3. Út Návštěva trestního jednání Obvodního soudu pro Prahu 3, kvinta C, 7.–9. V.H., prof. Matoušková
6. 3. St Výukový blok ON, prima D, 4.–6.VH, prof. Matoušková
6. 3. St Výukový blok ON, prima C, 1.–3.VH, prof. Matoušková
6. 3. St Blok primární prevence, prima A nelegální návykové látky 1.–3.VH, sekunda A prevence rasismu a xenofobie 4.–6.VH, Prev-Centrum + prof. Chladová
7. 3. Čt Návštěva Výroby kytar a dalších hudebních nástrojů, kvarta D skupina HV, 1. – 5. VH, prof. Fišerová
7. 3. Čt Muzeum Kampa, komentovaná prohlídka, kvarta D skupina VV, 1.–5. VH, prof. Brichcínová
8. 3. Komentovaná prohlídka výstavy ve Vile Pellé, sekunda C, 3.–5.VH (v rámci hodin VV), prof. Brichcínová, Kahounová
13. 3. St Písemná část DSD I, tercie D + vybraní studenti kvint AC, prof. Cafourek, Schmitz
13. 3. St Výukový blok ON, sekunda D, 3.–5. VH, prof. Matoušková
13. 3. St Projektový den VV, prima C, 1. – 6. VH, prof. Brichcínová, Brejcha
14. 3. Čt Po stopách Franze Kafky, kvinta D, 1.–9. VH, prof. Karešová
15. – 22. 3. Pá–Pá Výměnný pobyt sekundy D v Praze, prof. Polívková, Cafourek, Floriánová, Chladová
17. – 22. 3. Ne–Pá LVK tercie C, Pec Pod Sněžkou – chata Lesní, prof. Brožová
18. – 22. 3. Po–Pá Ústní část DSD I, tercie D + vybraní studenti kvint AC, prof. Cafourek, Schmitz, Kulichová, Pflanzerová
20. 3. St Výukový blok ON, sekunda C, 3.–5. VH, prof. Matoušková
20. 3. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 3. Čt Workshop Umění politického marketingu, Centrum Dox, kvarta D, 1.–4. VH, prof. Matoušková
21. 3. Čt Návštěva trestního jednání Obvodního soudu pro Prahu 3, kvinta A, 7.–9. V.H., prof. Matoušková
22. 3. Matematický klokan – soutěž, 5.–6. VH, všichni studenti prim + vybraní studenti sekundy až sexty, prof. Kaňková
25. 3. Po Konzultace s lektory koučovacího výcviku, vybraní žáci sexty A, C a D, 4. VH, učebna 112 a 113, prof. Tříska
26. 3. Út Instalace maturitních prací z VV, 7.–9. VH, sexta C, prof.Brichcínová, prof.Brejcha, v rámci hodin VV
26. 3. Út Filmový večer, primy až sexty, prof. Kašpar
27. 3. St Výukový blok ON, prima A, 3.–5. VH, prof. Matoušková
28. 3. – 1. 4. Čt–Po Velikonoční prázdniny, státní svátky