Výstava kvarty C ve Chvalském zámku - „Echo”

9. 5. 2024

Gymnázium Na Pražačce má ve zvyku pořádání výstavy ve čtvrtém ročníku šestiletého studia výtvarného zaměření.
Tento rok byla řada na nás, abychom projevili schopnost dělání kompromisů při zvolení tématu pro celou třídu a vytrvalost naplnit vlastní umělecké ambice. Naším největším nepřítelem, jak už to tak bývá, byl čas.
K některým z nás nepřicházela inspirace okamžitě a mnoho návrhů zůstalo neuskutečněných. Ty ostatní jsou tu pro vás k vidění.
Echo - téma této výstavy - je ozvěnou, signálem a ohlasem, ale také prokletou nymfou řecké mytologie, psáno Echó a mnohým dalším.
Každé z děl je individuálním pojetím Echa v pravém či přeneseném slova smyslu.