Výměnný pobyt kvinty D v německém Bremerhavenu

12. 10. 2018

Dne 14. 9. 2018 se polovina kvinty D sešla v osm hodin na Hlavním nádraží, aby společně s profesorkami Janáčovou a Tužovou vyrazila na výměnu s německou školou Schulzentrum Geschwister Scholl. Cesta proběhla v pořádku, a tak si nás už v půl šesté večer na nádraží v Bremerhavenu rozebrali naši němečtí partneři. Druhý den jsme se potkali ve škole, kde jsme se dozvěděli něco o programu a začali pracovat na projektu, odpoledne jsme vyrazili do města. Následující volnou neděli jsme prožili s našimi partnery v rodinách. V pondělí jsme zavítali na vyučování a odpoledne jsme strávili plavbou po Vezeře a podél přístavu, kde jsme obdivovali mimo jiné i třetí největší kontejnerovou loď. Další den jsme pokračovali návštěvou loděnic Lloyd. Odpoledne jsme si v“Klimahausu“ vyzkoušeli počasí na Antarktidě i v nočním pralese a shodli jsme se, že bychom tam žít nechtěli. Ve středu byl sraz v devět hodin na nádraží, odkud jsme vlakem přejeli do nedalekých Brém. Technické museum Universum, kde jsme si mohli většinu exponátů osahat a vyzkoušet, zaujalo jak Čechy, tak i Němce. Odpoledne jsme strávili většinou ve skupinkách krátkou procházkou městem a později prohlídkou nákupních center. Čtvrtek jsme byli ve škole, kde jsme dokončovali projekty, na kterých mnozí z nás pracovali i ve volném čase přes týden. Odpoledne pak následovala prezentace projektů, během které jsme se dozvěděli mnoho nového o Bremerhavenu. Poté proběhlo vyhodnocení skupinové práce a oficiální rozloučení, ale mnozí z nás strávili večer ještě ve skupinkách. Ráno jsme se pak sešli opět na nádraží, cesta vlakem byla sice kvůli zpoždění ”zajímavá“, ale nakonec jsme do Prahy dorazili v pořádku.
Myslím, že jsme si to všichni velmi užili a už se těšíme na příjezd Němců k nám, kde budeme pokračovat nejen v našem projektu, ale i vzájemném poznáváním kultur a prohlubování přátelství.
Závěrem děkujeme za finanční podporu Česko-německému fondu budoucnosti a Klubu rodičů naší školy.

Anežka Hodoušková, kvinta D

Dobromila Janáčová