Termíny zkoušek a přihlášky

Přihlášky na zkoušky Language Cert

  • přihlášku k mezinárodní zkoušce Language Cert si můžete stáhnout zde. Přihlášku odevzdávejte: 

Nejbližší termíny zkoušek 

Forma zkoušky

On-line Proctored

Paper Based

Computer Based

Nejbližší datum a čas zkoušky

Po odevzdání přihlášky a zaplacení příslušné částky (viz ceník) obdrží zájemce VOUCHER.

Zájemce si přes internet rezervuje individuální termín zkoušky a následně koná zkoušku ve zvoleném termínu z domova.

Platnost voucheru je 1 rok. 

není stanoven*

není stanoven*

*Vzhledem k nejistým epidemiologickým opatřením nestanovujeme termíny pro zkoušku “Paper Based” a “Computer Based.” Zájemcům doporučujeme využít možnosti konat zkoušku “On-line Proctored.” 

Informace pro letošní maturanty

Termín pro odevzdání přihlášek a zaplacení příslušné částky je stanoven úterý 30. 11. 2022. Další informace podává PaedDr. Miroslava Tužová.

Podrobnější informace k jednotlivým formám zkoušky

V následující tabulce naleznete obecné informace týkající se vypisování termínů pro jednotlivé zkoušky a dále termíny pro zveřejňování výsledků a zaslání certifikátů v případě úspěšného absolvování zkoušek.

Form of Examination

On-line Proctored

Paper Based

Computer Based

Frequency

No restriction

1x per month per level

2x per month per level

Exam session ordering

Voucher orders without restrictions

10 business days before the exam

2 business days before the exam

Results (SoR, e-certificates & digital badge)

3 business days

10 business days upon receipt of answer sheets

5 business days upon receipt of close-out report

Hard-copy certificates shipment

5 business days upon results release

5 business days upon results release

5 business days upon results release