Studentský výměnný pobyt tercie D s německým Schwäbisch Gmünd

10. 10. 2018

V první polovině září se skupina studentů tercie D zúčastnila druhé části výměnného pobytu s německým městečkem Schwabisch Gmünd. Zvláštní poděkování patří Klubu rodičů, který svým příspěvkem podpořil tuto akci a Magistrátu hlavního města Prahy, od něhož jsme získali grant na cestu do Německa a zpět.
Naši němečtí přátelé přijeli v úterý 11. 9.2018. Následující den jsme se sešli v učebně 316 našeho gymnázia. Během společné snídaně jsme hosty seznámili s programem a zadáním projektu „Das Theaterleben in Prag“. V průběhu následujícího týdne jsme naše přátele seznamovali s Prahou i naší školou. Společně jsme navštívili divadelní představení „The Best of Image“. V muzeu čokolády jsme si také vytvořili i ochutnali vlastní čokoládu. Především jsme však hostům ukázali nejkrásnější místa v Praze, například Petřín, Staroměstské náměstí, Malou Stranu, Karlův most, Václavské náměstí a mnoho dalších míst. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na sportovní aktivity a po volejbalovém a basketbalovém zápase jsme všichni s chutí snědli pizzu. V pondělí 17.9. proběhla prezentace projektu a diskuse o významu divadla ve společnosti. Poslední společné odpoledne jsme strávili na Vyšehradě, neboť jsme naše hosty nemohli připravit o tradiční legendy. Procházku jsme zakončili v budově bývalé továrny, kde se konala večerní rozlučka při hraní bowlingu.
Přestože byla týdenní akce fyzicky i psychicky náročná, všichni jsme si ji užili a doufáme, že se s našimi partnery opět brzy shledáme.

Jindřiška Tomšů a Martina Kocourková 3.D