Červen

Datum Den Text
3.–5. 6.   Zeměpis – terénní cvičení, sekunda A+D, prof. Urbanová, Baťka, Kašpar, Imramovský
5. 6. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
5.–7. 6.   Zeměpis – terénní cvičení, sekunda C, prof. Urbanová, Baťka
11. 6.  Út Hudebně poetický projekt, vybrané třídy – prima C, prima D, sekunda C, tercie A, kvarta AC – fj, kvarta A, kvinta AC - fj, prof. Emanovská, Dovčiaková, Fišerová, 6.-7.VH
12. 6. St Návštěva Goethe-Institutu, program v knihovně, film, tematická vycházka Prahou, prima D, 1.–6. VH, prof. Marková, Cafourek
12. – 16. 6.   Vodácký kurz kvarta C, prof. Kašpar, Tužová, Trunečková
17. – 21. 6. Po–Pá Krajinářský kurz, kvinta C, prof. Brejcha, Brichcínová
18. 6.  Út Třídní schůzky pro rodiče budoucích primánů, od 17:00
20. 6. Čt Zahradní slavnost, od 16:00
21. 6. Ukončení klasifikace, 8:00
21. 6. Vybírání učebnic primy a sekundy
24. 6. Po Třídnické práce, burza učebnic (11:00)
24. 6. Po Klasifikační porada 13:00
25. – 27. 6. Út–Čt Školní výlety
28. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku