Duben

Datum Den Text
2.–3. 4. Út, St Prezentace výtvarných maturitních prací sext, 1.–7. VH, prof. Brichcínová, Brejcha, Kahounová, Pavlíček
2. 4. Út Hokej show, Ice Arena Letňany, 14:30 – 17:30, prof. Klíma, Šmardová
3. 4. St Výukový blok ON – prima C 3.–5. VH, prof. Matoušková
3. 4. St Školní kolo JDE, 13:15, vybraní studenti kvinty D, prof. Schmitz, Cafourek
4. 4 Čt DOX výstava Kafkaesque, kvinta C, 13.00 –15.30, prof. Emanovská
9. 4. Út Uzavření klasifikace za třetí čtvrtletí, do 8:00
9. – 11. 4. Út–Čt Školní přijímací zkoušky z VV
10. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
10. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:00 hod.
10. – 12. 4. St–Pá Vzdělávací exkurze Polsko – Osvětim, vybraní studenti sexta A, C, D, prof. Tulka, Chladová
12. 4. Blok primární prevence, sekunda D 1.–3.VH, sekunda C 4.–6.VH prevence rasismu a xenofobie, Prev-Centrum + prof. Chladová
15. 4. Po Beseda s plk. Mgr. Otakarem Foltýnem na téma bezpečnostní situace v ČR a Evropě, studenti kvint a sext, 9:45 - 12:15 Aula
15. 4. Po Srdíčkový den, kvarta D, celý den, prof. Janušová
15. 4. – 10. 5   Písemné práce a písemné zkoušky profilové části MZ
16. – 17. 4. Út, St Přijímací zkoušky, JPZ z matematiky a českého jazyka
18. 4. Čt Muzeum Franze Kafky, kvinta A, 1.–9. VH, prof. Risi
18. 4. Čt Projekt s německými dobrovolníky, kvinta D, od 14 hod., prof. Schmitz
23. 4. Út Demosthenes, 14:00 aula, vybraní žáci prim – kvint, předmětová komise ČJL
24. 4. St Výukový blok ON, prima D, 1.–3. VH, prof. Matoušková
24. 4. St Veřejná generální zkouška, koncert Obecní dům, sekunda C,, kvarta D, 2.–7. VH, prof. Fišerová, Emanovská
24. 4. St Výukový blok ON, sekunda D, 4.–6. VH, prof. Matoušková
24. 4. St Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí, 8:00 hodin, v případě potřeby pedagogická rada maturantů
24. 4. St Náhradní termín DSD I, prof. Schmitz
25. 4. Čt Workshop Politika jako divadlo, Centrum Dox, kvarta D, 1.–4. VH, prof. Matoušková
26. 4. Poslední zvonění, třídnické práce maturantů, předávání vysvědčení maturantům
30. 4. Út Instalace výstavy kvarty C – Zámek ve Chvalech, celý den, kvarta C, prof. Kahounová, Pavlíček