Duben

Datum Den Text
6. 4. St Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
6. 4. St Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
    Prezentace závěrečných výtvarných prací sext
    Písemné práce profilové části MZ
14.–18. 4.   Velikonoční prázdniny + státní svátky
    Přijímací zkoušky
26. 4. Út Ukončení klasifikace maturantů za 2. pololetí
27. 4. St Pedagogická rada maturantů
29. 4. Poslední zvonění, třídnické práce maturantů