Prosinec

Datum Den Text
1. 12. 1.–3. VH Výtvarný workshop, sekunda D, výtvarná skupina, prof. Brichcínová
1. 12. Olympiáda z českého jazyka, vybraní žáci všech ročníků, 7.–8. VH, členové předmětové komise ČJ
4. 12 Po 1. pomoc před lyžařským kurzem, tercie A, 5.–6.VH, prof. Šmardová
4. 12. Po Slam poetry – workshop s Lukášem Mackem, zájemci, uč. 313, od 15:00, prof. Dvořáková
5. 12. Út Návštěva Francouzského institutu, tercie AC, skupina Fj, 2.–6. VH, prof. Risi
6. 12. St Soutěž v AJ, zájemci, 8.–11. VH, učebna 108, prof. Ošťádalová, Klíma
6. 12. St Blok ON sekunda D 3.–5.VH uč. 308 prof. Matoušková
6. 12. St Hamlet – Národní divadlo, sexta A, kvarta C, kvinta A, 3.–7. VH, prof. Šilhánková, Dvořáková, Risi
4. – 8. 12. Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. Cafourek, Schmitz, Polívková, Pflanzerová, Trunečková
8. 12. Výtvarný workshop s vycházkou po pražské architektuře, sekunda C, 1.–6. VH, prof. Brichcínová, Kahounová
8. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru GNP Repetice, Palmovka, Husova kaple, od 17:00
11. 12. Po Konverzační soutěž v Nj, prof. Janáčová, Marková
11. 12. Po Blok primární prevence – patologické hráčství, kvarta C, 1.–3. VH, Prev-Centrum, prof. Chladová
12. 12. Út Návštěva sochařského ateliéru, kvinta C, 4.–6. VH, v rámci hodin VV, prof. Brichcínová, Brejcha
12. 12. Út Blok primární prevence – patologické hráčství, kvarta D, 1.–3. VH, kvarta A, 4.–6. VH, Prev-Centrum, prof. Chladová
13. 12. St Blok ON sekunda C 3.–5.VH uč. 308 prof. Matoušková
13. – 15. 12 St – Pá Vzdělávací exkurze Polsko - Osvětim, sexta A,C,D - zájemci, prof. Tulka, Chaloupecký, Chladová
15. 12. Virtuální realita ve výuce semináře z chemie kvint, téma: Proteiny, 5.–6. VH, vyučuje pan docent Petr Šmejkal z Přírodovědecké fakulty UK Praha, prof. Marková
18. 12. Po Zeměpisná olympiáda, 5.– 6. VH, prof. Imramovský, Urbanová, učebny 310 a 311
19. 12. Út Muzeum literatury, kvinta C, 6.–10. VH, prof. Emanovská
20. 12. St Beseda s odborníkem: Manipulace v médiích, dezinformace; kvarta C, 4.–5. VH, prof. Dvořáková
20. 12. St Adventní zájezd do Norimberka, výběr studentů, prof. Trunečková, Tužová
20. 12. St Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
21. 12. Čt Vánoční zpívání v Aule, 5.–6. VH, všechny primy, sekundy, tercie A, D a kvarty A, D + vybraní studenti Fj, prof. Emanovská, Dovčiaková, Fišerová
22. 12. Školní Vánoční akademie, velký sál SOŠ Jarov, 10:00 hodin
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny