Zájezd do Anglie

24. 10. 2018

Dne 31.8. jsme se sešli u autobusu v Loudově ulici, abychom společně vyrazili na zájezd do jižní Anglie a poznali tak nejenom typické dominanty hrabství Cornwall a Devon, ale částečně i samotný životní styl Britů.
Jeli jsme přes Německo a Francii a brzy ráno následujícího dne jsme trajektem přepluli Lamanšský průliv. Hned po únavné cestě autobusem jsme navštívili námořní město Portsmouth. Po prohlídce válečné lodi HMS Victory jsme zamířili k věži Spinnaker Tower, která je svou výškou, architekturou a krásným výhledem n přístav vyhledávanou turistickou atrakcí. Den jsme zakončili nakupováním v outletech a pak se už jen ubytovali v hotelu.
Druhý den jsme se prošli krásnou chráněnou krajinnou oblastí Dartmoor s žulovými skalami a barevnými vřesovišti. Mezi námi se bezostyšně vyhřívali na slunci divocí poníci, kteří jak jsme zjistili, nejsou tak úplně divocí, nýbrž jsou všichni evidováni a ošetřováni správou národního parku. Večer si nás rozebraly hostitelské rodiny. Aspoň u většiny z nás byli hostitelé velmi milí a dělali všechno proto, abychom se cítili co nejpříjemněji. Snažila jsem se všímat si rozdílů v domácnosti a zvycích Angličanů, ale až na zdvořilejší chování mezi členy rodiny jsem nic zvláštního nepostřehla. (K mému velkému zklamání v domě nebyly ani typické britské vodovodní kohoutky.)
Třetího dne dopoledne jsme vyjeli k útesům Land’s End. Všude kolem byla hustá mlha a foukal silný vítr, ale to dojem z „konce světa“ jen umocňovalo. Prohlédli jsme si i oblíbenou pláž Porthcurno Beach a divadlo Minack Theatre, které je vytesané ve skále. Na závěr dne jsme si odpočinuli v přímořském městečku St. Ives.
Další den zájezdu byla na programu zřícenina bájného hradu Tintagel (podle pověsti rodiště krále Artuše) a muzeum čarodějnictví v Boscastelu. Po ubytování v hostelu jsme s prošli centrem Oxfordu a nasáli atmosféru liduprázdných uliček ve staré části univerzitního města.
Ráno jsme v hostelu vyzkoušeli typickou anglickou snídani a potom vyrazili směrem k filmovým studiím, kde se natáčel Harry Potter. Část z nás ale dala přednost prohlídce královského sídla ve Windsoru. Ve Windsor Castle jsme měli možnost prohlédnout si některé královské komnaty nebo kapli svatého Jiří, kde letos proběhla svatba prince Harryho a jeho snoubenky Meghan. Ve Windsoru jsme se ještě došli podívat na prestižní internátní školu Eton.
Poslední den ve Spojeném království jsme strávili v hlavním městě. Dopoledne jsme se projeli složitým londýnským metrem, prošli jsme kolem typických londýnských pozoruhodností jako Houses of Parliament, Westminster Abbey nebo nádherným St. James´ parkem. Projeli jsme se na vyhlídkovém kole London Eye, a vychutnali si tak výhled na celý Londýn. Odpoledne jsme dostali rozchod na Oxford Street - největší nákupní ulici ve městě. Po hektickém dnu jsme vydechli až při krátké plavbě lodí po řece Temži. Pak už jsme jen nastoupili do autobusu a vyjeli zpátky do Prahy.
Snad mohu říct za všechny, že letošní výlet se opravdu podařil a všem nám přinesl nové zážitky. Děkuji paní profesorce Peškové a panu profesoru Kalačovi, že nám všem dali možnost zúčastnit se tohoto skvělého zájezdu.
Johana Kosová
A nám nezbývá než doplnit poděkování liberecké cestovní kanceláři Kristof, zastoupené naším dlouholetým průvodcem Pavlem „náčelníkem“ Jonešem, bez kterého by zájezd nebyl tím, čím byl.

Radek Kalač, Jana Pešková