Tercie C na exkurzi po pražských památkách

18. 6. 2024

Procházka historií
Ve středu 12.6. jsme se v 8 hodin ráno sešli na Malostranském náměstí. Čeká nás procházka po pražských památkách. Na závěr školního roku, kdy na nás na každém rohu číhá spousta testů, referátů a učení, jsme se mohli alespoň na chvíli protáhnout mimo školní lavice. Cílem exkurze bylo propojit si znalosti o renesanci a baroku z hodin češtiny a výtvarky.
Třída se rozdělila do pěti skupin. Úkol zněl jasně: popsat a představit ostatním jednu z pěti pražských staveb. Historická fakta, zajímavosti, popis architektonických prvků a také literární část - s tím vším si máme poradit. Společnými silami jsme dali informace dohromady a můžeme začít s prezentováním.
Otevírací doba Královské zahrady nám lehce zamíchala v kartách. Stavební slohy jsme proto procházeli pozpátku - od baroka k renesanci. Procházka začínala u kostela sv. Mikuláše na Malé straně, pokračovala ke Kolovratskému paláci. Za ním následuje výšlap do kopce. Tlustá čára mezi stavebními slohy. Úspěch! Vyšplhali jsme až k renesanci. Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí a Míčovna v Královské zahradě nám ukazují hlavní znaky renesanční architektury - sgrafita. Výprava byla úspěšně zakončena představením Letohrádku královny Anny.
Zvládli jsme to! Vynaložené úsilí se vyplatilo a prezentace se povedly. Mezi spolužáky se chválíme, snad přednes přinesl radost také našim paním profesorkám. Obklopeni krásami Prahy jsme si užili slunečné dopoledne. Domů se vracíme s dobrou náladou a hlavou plnou znalostí. Doufejme, že se přes prázdniny uchytí!

Lucie Sekotová