Návštěva 2.D ve Stanici mladých přírodovědců

24. 4. 2018

V pondělí 16.4. jsme s naší třídou 2.D a paní profesorkou Markovou vyrazili na návštěvu smíchovské Stanice mladých přírodovědců. Prohlídkou nás prováděli dva biologové.
Náš program se skládal ze dvou částí – z laboratorního zkoumání organismů pod mikroskopem a z prohlídkové části, při které jsme si prohlíželi tamní faunu a floru. Pod mikroskopem většina z nás spatřila velké množství mikroorganismů, ať už se jednalo o řasy, nálevníky, krásnoočka či prvoky. Někteří objevili dokonce i bakterie. V prohlídkové pasáži jsme obdivovali krásy staničních rostlin a živočichů. Díky přítomnosti skleníku jsme měli příležitost si prohlédnout i rostliny ze subtropických a tropických oblastí. Řadu z nás překvapila skutečnost, že na stanici chovají značné množství plazů. Prohlídka se nám velmi líbila a řadu z nás i zaujala. Doufáme, že v budoucnu budeme mít možnost navštívit i jiné akce obdobného charakteru.

Za 2.D, Jakub Musil