Kvinta C v Muzeu hlavního města Prahy, 12. dubna 2019

16. 4. 2019

Sešli jsme se na Florenci, před budovou muzea. Jak se ukázalo, někteří studenti jsou v tomto muzeu téměř doslova jako doma a někteří v něm naopak nikdy nebyli.
Hned u vchodu nás zaujala kopie kalendářní desky pražského orloje od Josefa Mánese. Náš průvodce nám hned u něj dal několik úkolů. Pokoušeli jsme se určit, které měsíce jsou představovány jednotlivými obrazy. Našli jsme na nich také některé významné symboly české krajiny, například Říp, Trosky, Milešovku a další.
Potom jsme vyrazili do prvního patra k Langweilovu modelu Prahy z 19. století. Zajímavé bylo, že jeho autor, zaměstnanec knihovny v Klementinu, zachytil Prahu takovou, jaká v té době skutečně byla. Tedy nejen krásu kostelů, paláců, prostornost náměstí a křivolakost uliček Starého města, Malé Strany a Hradčan, ale i například oprýskané omítky některých domů a částečně rozbitá okénka v kostelích. Zajímavé také bylo podívat se, jak vypadalo židovské město před asanací a vznikem Pařížské ulice. Nyní již všichni víme, proč se jmenuje právě Pařížská. A jaké měla tato ulice „štěstí“, že se její název (na rozdíl od mnoha jiných pražských ulic, náměstí a mostů) neměnil v závislosti na politických událostech 19. a 20. století.
Lektor nám rozdal fotografie částí Prahy z Langweilova modelu a ze současnosti. Měli jsme za úkol v pětičlenných skupinkách přiřadit k sobě dvojice fotografií, popsat rozdíly a najít pro tyto rozdíly vysvětlení. Byla to například tato místa:
• Staronová synagoga v Pařížské ulici
• Svatovítská katedrála na Hradčanech
• Smetanovo nábřeží
• Staroměstské náměstí
Dobré bylo, že mnohé stavby jsme již znali z hodin výtvarné výchovy a semináře z dějin umění. Poté, co jsme prezentovali svoje zjištění a závěry, odebrali jsme se do sklepení muzea, kde je malý kinosál a kde nám promítli 3D film. Tento film zachycuje procházku Langweilovým modelem přes Staroměstské náměstí, Karlův most, Kampu až na Hradčany.
Tím oficiální část prohlídky muzea končila a pak jsme již dle své chuti a zájmu navštívili stálé expozice Praha v pravěku, ve středověku a v době baroka. Někteří se ještě vrátili k Langweilovu modelu, aby obdivovali a zkoumali precizní práci jeho autora.

Kvinta C