Europaklasse Bielefeld

19. 12. 2019

V listopadu jsme měli tu příležitost účastnit se s Lukášem Kolumpkem třítýdenního projektu “Europaklasse“ v západoněmeckém městě Bielefeldu. Mezi ne-Bielefelďany se traduje vtip založený na tom, že reálně existující město Bielefeld vlastně neexistuje a jeho existence je pouhou fámou. Město nedávno dokonce přišlo s výzvou, že vyplatí rovný milion eur (27,5 milionů Kč) tomu, kdo dokáže pravdivost tohoto spiknutí. Ať už existuje, nebo ne, pro nás to byla životní zkušenost a nezapomenutelný zážitek.
Naši třídu tvořili mladí, milí a nadaní lidé z rozmanitých koutů Evropy. Největší zastoupení z celkem 22 žáků mělo Polsko a Itálie. Nechyběli ale Maďaři, Rusové, Angličani nebo Francouzi. Bydleli jsme v místních rodinách, každý den jsme chodili do školy a měli zajímavé vyučování. Náš rozvrh obsahoval mnoho hodin němčiny jako takové, ale měli jsme dokonce i fyziku, biologii nebo zeměpis. Tyto předměty spojovalo téma “zdravý vzduch“. Každé druhé odpoledne pro nás byl naplánován program, např. návštěva zákaznického centra potravinářského koncernu Dr. Oetkera, bielefeldské radnice nebo galerie moderního umění Kunsthalle.
Před třídenním výletem do Berlína jsme zhlédli německý film s výstižným názvem “Das Leben der Anderen“ (Životy těch druhých), líčící poměry v bývalé Německé demokratické republice a činnost Státní bezpečnosti před pádem Berlínské zdi. Naši představu o těchto událostech podpořila zejména návštěva bývalého vězení StB nebo zbytků oné Zdi.
Berlín jsme ale měli možnost poznat i z jiného úhlu pohledu. Tradičním vánočním trhům jsme se nemohli vyhnout, museli jsme tak ochutnat německou specialitu, Bratwurst. Stihli jsme se podívat do skleněné kupole Reichstagu, k Braniborské bráně, na Ostrov muzeí nebo Alexanderplatz.
Na závěr našeho pobytu jsme nacvičili píseň “Pod hladinou“ z Disneyho pohádky “Malá mořská víla“. Ale nejen v němčině, jak by se asi dalo předpokládat. Zazněla totiž v osmi různých jazycích. A všichni shledali češtinu tím nejkomplikovanějším jazykem, což mně a Lukášovi samozřejmě udělalo velkou radost.
„Tři týdny, to je strašně dlouho…“ říkala jsem si. Ale nebylo. Uteklo to jako voda a s radostí bych jela znovu. Určitě tuto zkušenost doporučuji každému, kdo si chce vylepšit své znalosti a komunikační dovednosti v němčině či poznat skvělé lidi a kus Německa. Naše účast v projektu Europaklasse by se dala popsat jedním slovem – wunderschön. Děkujeme vedení našeho gymnázia a paní profesorce Markové za tuto jedinečnou příležitost.

Zuzana Zajícová