Adaptační kurz

11. 10. 2018

Adaptační kurz je seznamovací kurz na několik dní. Koná se většinou na začátku školního roku a jeho účelem je, aby se noví žáci co nejvíce poznali. Na adaptačním kurzu se hrají různé seznamovací a stmelovací hry, například Srdce, kdy se musí hráči dohodnout na jednom z pěti řešení.
Na kurzu se také učíme důvěřovat ostatním spolužákům, a proto jsme si zkusili tzv. pád důvěry. Mně osobně adaptační kurz velmi pomohl; ve své nové třídě jsem nikoho neznala, a teď znám všechny křestním jménem a některé i příjmením. Doporučuji, aby se všichni účastníci zapojovali do her a nedrželi se od ostatních stranou, protože tak se seznámíte nejlépe.
Já i mí spolužáci jsme si adaptační kurz velmi užili a myslíme si, že je to skvělá akce.

Karolína Kofroňová, 1. C